Reservation

Reservation af rejsen

Ved reservation skal man betale et depositum på 4000 kroner. Rest beløbet forfalder 2 måneder før afrejse. Det er standard reservations betingelser.

Der skal indbetales til Over Alle Bjerges konto i den Danske Bank. Reservationen er en bindende tilmelding. Efter restbeløbet er indbetalt sendes en billet som kvittering på at rejsen er betalt.

Indbetales til Danske Bank. reg.nr. 3409 konto 12339577
IBAN nr. DK0430000012339577
S.W.I.F.T code DABADKKK

Ved spørgsmål skriv til kasper@overallebjerge.dk