Betingelser

Almindelige betingelser for pakkerejser

Her på siden kan du læse nærmere om de almindelige betingelser for pakkerejser hos Over Alle Bjerge. Betingelserne regulerer aftaleforholdet mellem Over Alle Bjerge ApS (i det følgende Over Alle Bjerge) og kunden, som køber en pakkerejse. Aftalen indgås og gennemføres i overensstemmelse med pakkerejseloven.

 

1. Aftaleindgåelse

Over Alle Bjerge anser aftalen som indgået ved rettidigt indbetalt depositum. Den rettidige dato er angivet i den reservation der fremsendes ved rejsebestilling. Sammen med denne har vi angivet et link til disse almindelige bestemmelser.

 

2. Rejsedokumenter

Over Alle Bjerge fremsender rejsedokumenter per mail til kunden. Ved modtagelse af denne har du pligt til at gennemgå disse oplysninger og straks skriftligt skrive såfremt oplysningerne ikke er korrekte eller i overensstemmelse med det aftalte. Man skal særligt være opmærksom på at det fulde navn står som anført i passet. Flybillet fremsendes senest 7 dage inden afrejse til den ved rejsen bestilling anførte mail adresse. Skrifter man mail adresse har man derfor pligt til at oplyse Over Alle Bjerge om ny mail adresse.

 

3. Betalingsbestemmelser

Kort tid efter bestilling sender Over Alle Bjerge en reservation og man har herefter en uge til at betale depositum på 4000,- per person. Restbeløbet indbetales 3 måneder inden afrejse. Såfremt betalingsfristen ikke overholdes bortfalder Over Alle Bjerges leveringspligt. Tilmelding til en rejse skal så vidt muligt foretages før 2 måneder inden afrejse af hensyn til visum og flybilletter. Senere tilmelding kan oftest ske dog kan der i visse tilfælde være en merpris da fly m.v. er steget kort inden afrejse.

 

4. Pris og Program

Over Alle Bjerges priser er inklusiv internationalt fly T/R fra Danmark såfremt andet ikke fremgår af rejseprogrammet. Rejsen inkluderer også eventuelle indenrigsfly. Der er ofte men ikke altid forplejning på flyrejsen.

Rejsen inkluder altid hotel med morgenmad såfremt andet ikke er skrevet under den pågældende rejse. Der indgår dog ikke morgenmad på ankomst dagen. Det ville der kun gøre hvis man har booket hotel fra natten før. Dette har vi sædvanligvis ikke da dette ville medføre en merpris der er markant højere end hvad man ville betale for et morgen måltid. Ved indtjekning og indtjekning følges de internationale regler. Det betyder at indtjekning først kan garanteres kl 15.00. Dog vil Over Alle Bjerges rejseleder gøre sit bedste for at dette kan ske før hvilket ofte er tilfældet. Indtjekning foregår sædvanligvis seneste kl 12.00.

Priserne der opgives er ved 2 personer i delt dobbeltværelse. Hvis man rejser alene vil der være et eneværelsestillæg. Det fremgår oftest af programmet.

Alle udflugter, transporter, bådture og andre elementer der er bekrevet i programmet er som oftest inkluderet i prisen.

Drikkepenge til lokale guider og chaufører er ikke inkluderet i rejsens pris.

Prisen på rejsen dækker ikke visum udgifter eller forsikringer herunder afbestillings og rejseforsikring.

Ønsker du dine rejsedokumenter fremsendt med post er der et administrationsgebyr på 200 kr.

 

5. Pas og Visum

For de fleste af vores rejser gælder det at pas skal være gyldigt i 6 måneder efter hjemrejsen. Alle oplysninger om pas og visum gælder for personer med dansk pas. Har man ikke Dansk pas bør man selv søge relevante oplysninger hos myndigheder og ambassader. Det er gæstens eget ansvar at pas og visum er i orden. Over Alle Bjerge er ofte behjælpelige med vejledning samt aflevere den fysiske ansøgning. Dog kan Over alle Bjerge ikke holdes ansvarlig hvis visum nægtes eller er forkert udsted. Det er et forhold mellem gæsten og den pågældende ambassade.

 

6. Vaccinationer og helbred

Over Alle Bjerge henviser til Statens Serum Institut for korrekte og opdaterede oplysninger om vaccinationer. (www.ssi.dk) Man bør altid konsultere egen læge eller anden medicinsk special klinik i forbindelse med rejse og vaccination. Ved rejser til lande der ligger flere kilometer over havets overflade bør man desuden forhøre sig om lægen mener at man er egnet til sådan en rejse. Det kan fx ikke anbefales at rejse i højden hvis man lider af problemer med hjerte, lunger, blodtryk, migræne med videre.

Over Alle Bjerges rejser egner sig ikke for handikappede da vi på dagsudflugter kan gå 5 kilometer som led i dagens program.

 

7. Afbestilling

Afbestilling af rejsen skal foretages skriftligt per mail. Ved afbestilling inden 90 dage før afrejse går depositum tabt men restbeløbet på rejsen skal ikke betales. Ved afbestilling 90-30 dage før afrejse opkræves et gebyr på 80%. Ved afbestilling under 30 dage til afrejse mistes det fulde beløb. Dette gælder også ved udeblivelse eller for sent fremmøde. Dette gælder også selvom udeblivelse skyldes manglende eller ugyldigt pas, manglende visum, vaccinationer, rejsemedicin eller andre nødvendige rejsedokumenter. Man kan undgå meget risiko ved at tegne en afbestillingsforsikring hos et forsikringsselskab.

Hvis der opstår naturkatastrofer, krig eller andre truende begivenheder inden for et tidsrum af 2 uger før afrejse refunderes hele rejsens pris. Tilbagebetaling sker dog kun hvis udenrigsministeriet fraråder rejser til det pågældende område og begivenhederne er opstået efter rejsens bestilling.

 

8. Overdragelse af rejse

Hvis man selv bliver forhindret i at deltage på en rejse kan man i de fleste tilfælde overdrage rejsen til en anden. Vi tager et administrationsgebyr for dette på 500kr. Kommer man tæt på afrejsen vil det i nogle tilfælde kræve at man køber ny flybillet hvorefter gebyret bliver større. Overdrageles af rejsen skal som udgangspunkt foretages inden 30 dage til rejsens start.

 

9. Aflysning af rejsen

Over Alle Bjerge forbeholder sig ret til at aflyse rejsen hvis der ikke er deltagere nok eller at det på anden måde ikke er muligt. Aflysning sker med mindst 14 dages varsel. Udover tilbagebetaling af de indbetalte beløb tilkommer der ikke rejsedeltagerne nogen form for kompensation.