Sikkerhed

Hos os er sikkerheden noget af det vigtigste. Det er vores ansvar som tour operatør at turen føres forsvarligt og at sikkerheden er i top. Det gør vores rejseledere bl.a. ved at forberede sig og være på forkant med situationen. Rejselederen vil fortælle gæsterne om der er noget de skal være opmærksomme på i det pågældende land. Vi tager kun til lande der er skønnet sikre af udenrigsministeriet. Hvis der sker uheld eller opstår sygdom vil vores rejseleder hjælpe med alt det praktiske. Vi ved hvordan systemet virker og sørger for at oprette den vigtige forbindelse mellem gæstens danske forsikringsselvskab og f.eks. det lokale hospital. Således er vi sikre på at vores gæster får optimal behandling og ikke skal bekymre sig om praktiske problemer. Lad os tage os af det.  

Nedenfor er der en række forholdsregler vi altid tager:

  • Vores rejseleder tjekker bussens nødvendige sikkerhedsudstyr og dets placering. Opstår der et uheld kan rejselederen hurtigt være behjælpelig. Det være sig nødudgang, ildslukker, førstehjælpskasse, rudehammere, iltbeholder(Tibet) 
  • Rejselederen sørger for at bussen skal overholde fartgrænserne.  
  • Skønner vi at chaufføren ikke kører forsvarligt – fx laver risikable overhalinger vil dette straks påtaltes og bringes i orden 
  • Sidder der gæster/rejseledere på bussens forreste sæder skal sikkerhedsseler benyttes 
  • Kører vi i Jeep skal der være sikkerhedsseler til alle. 
  • Der må ikke være bagage i midtergangen(I tilfælde af fx brand vil det blokke for evakuering / i tilfælde af frontalt uheld vil det ryge frem forrest i bussen som ofte er eneste udgang.) 
  • Der må ikke placeres bagage på sæderne så de højere end sæderyggen(I tilfælde af frontalt uheld vil disse også flyve frem og blokere udgangen) 
  • Vi skal nægte at køre med chauffører som er beruset og/eller er så trætte at man skønner at der er risiko for at han falder i søvn. I sidste tilfælde kan man evt. bede lokalguide om at føre samtale med ham for at sikre det ikke sker.
  • I en båd skal der være redningsveste til alle gæster og de må ikke være bundet fast så de ikke kan løsnes øjeblikkeligt. Vi er  opmærksomme på at man ikke kan tage ekstra passagerer med som overstiger bådens passagertal da det oftest vil betyde at der ikke er veste til alle.