Spørg en rejseleder

Kasper Bøndergaard er rejseleder på de fleste ture. Han har desuden lavet programmet på alle turene.

Skriv til ham på kasper@overallebjerge.dk

Er der spørgsmål til de spirituelle ture kan man også skrive til Kasper – så skal han nok videreformidle det til Marina

Det kan være alt fra programmet, visum eller andre praktiske ting. Alle spørgsmål er velkomne!